Jiří Bigas

Praha
Český Krumlov

aliasbigas@post.cz

Čtení z cely

19.04.2023 11:37

Od 17. listopadu k Sametové revoluci.

Kniha o prvních deseti dnech Sametové revoluce, ale také o tom, co přecházelo 17. listopadu 1989 napsaná původně jako scénář pro vzpomínkový večer pořádaný městskou části Praha 4. Obsahuje osobitě autorsky interpretované události doplněné o výroky politiků, citace z historických dokumentů a dobového tisku, včetně zahraničního. Je zajímavým a užitečným příspěvkem k pochopení tehdejších událostí.

Vydala městská část Praha 4,Praha 2018

 

Ukázka: Dnes už si ani pamětníci nevzpomínají, kdo jako první pojmenoval nenásilný převrat z konce roku 1989 souslovím Sametová revoluce. Snad to byli novináři ze Západu okouzlení revolucí bez násilí… Ale není to důležité. Těm několika dnům, které rozhodly o zásadní změně společenských poměrů u nás, se říkalo také Něžná revoluce, občas Veselá revoluce, anebo Vzpoura slušných lidí. Co důležité skutečně je a stojí za zapamatování, je fakt, že nás události z konce roku 1989 osvobodily od strachu, předstírání a lži. Tehdy se říkalo, komunisté předstírají, že nám vládnou moudře a spravedlivě, a my předstíráme, že jim to věříme. Vysvobodily nás z dusivého sevření autoritářské moci vládnoucí komunistické strany podpořené frázemi a pendreky, z nerovnoprávné společnosti, kde o osudech lidí často rozhodovaly kádrové posudky, pomluvy a anonymní udání.

Pavel Tigrid v knize Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu napsal:

Vedoucí síla československé společnosti zadusila, co se tvůrčího objevilo, ať to byl nápad, nebo kus slušné práce, nechala zastarat stroje i myšlenky, dopustila těžko napravitelnou ekologickou zkázu, špatně plánovala a investovala, ale zato zručně falšovala výrobní výsledky.

A Karel Kryl z exilu zpíval:

Byl divný tenhle stát, když musel si se dívat, jak zakázali hrát a zakázali zpívat. Jen motýl Smrtihlav se nad tou zemí vznáší, kde v kruhu tupých hlav dlí Veličenstvo kat.