Jiří Bigas

Praha
Český Krumlov

aliasbigas@post.cz

Kdo se dotkne duhy

Vydalo: Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1987

Ilustrace: Jiří Müller

Kdo se dotkne duhy – prvotina jihočeského autora, jejímž námětem je voda a lidé od vody a kolem ní. V osmnácti krátkých povídkách výrazně autobiograficky laděných vzpomíná autor na své dětství a klukovské zážitky na šumavské odloučené vesničce. Příroda a jednoduché a jednoznačné lidské vztahy ve známém prostředí se později mění ve složitější realitu za doby pražských studií, ale pohled na svět zůstává u autora stejný, za všech okolností převažuje úcta k člověku a jeho osudům.

Plné znění: www.scribd.com/doc/20059764/Kdo-se-dotkne-duhy