Jiří Bigas

Praha
Český Krumlov

aliasbigas@post.cz

Místečko

 

Vydal: Dauphuin, Praha - Podlesí, 2010

Foto: Jan Horáček

Místečko – krátké melancholické povídky přinášejí příběhy smutných figurek z české vesnice 2. poloviny 20. století. Povídky, situované do reálně socialistické šedi fiktivní české vesnice či maloměsta, představují neradostné obrázky, útržky osudů nejrůznějších outsiderů, kteří se v nemilosrdném prostředí marně snaží domoci kousku životního štěstí, vystaveni posměchu i pohrdání těch, kteří jsou na tom jen o poznání lépe. Jejich příběhy nemívají velký děj ani pointu, končívají rezignovaným stereotypem, pokusy o velké gesto vyznívají jako plácnutí do vody. Jen s nepatrnou nadsázkou v nich autor karikuje realitu českého života ke konci 20. století.

Ukázka: www.scribd.com/doc/36921419/Miste%C4%8Dko